Do czego służy EGR?

Nowoczesne samochody wyposażane są w wiele systemów. Niektóre poprawiają bezpieczeństwo, inne osiągi auta, ale są też takie, które kierowcom częściej przeszkadzają, niż pomagają. Istnienie ich jednak jest podyktowane potrzebami ochrony środowiska i narzuconymi normami emisji spalin. Jednym z takich układów jest układ recyrkulacji spalin. Jego zadaniem jest przekierowanie części spalin z układu wydechowego z powrotem do kolektora dolotowego i dalej od silnika. Ilość docierających do kolektora dolotowego spalin regulowana jest prze zawór EGR.

Cel całej tej operacji jest jeden: obniżenie temperatury i tempa spalania paliwa, a co za tym idzie ograniczenie emisji szczególnie szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska tlenków azotu. To właśnie jest cel istnienia układu recyrkulacji spalin. Nie wszyscy jednak są zagorzałymi fanami tego rozwiązania. Zapychający się zawór EGR może ograniczać moc maksymalną silnika. Jego wymiana (czy choćby czyszczenie) jest zabiegiem dość kosztownym. Czyszczenie zaworu EGR w starych samochodach nie jest wielkim wyzwaniem, natomiast w nowych konstrukcjach może być już sporym problemem. A im nowsze auto, tym droższy zawór EGR. Dlatego kierowcy nie przepadają za układem recyrkulacji spalin.

Niestety, jest on obecnie standardem, więc musimy się do niego przyzwyczaić. Potencjalne problemy jednak łatwiej przełknąć, jeśli pomyślimy, że dzięki temu oddychamy czystszym powietrzem.